Teamet, bestyrelsen og partnere

Organisationen

Kristina Thormod Taaning, daglig leder

kristina@deepforestartland.dk

+45 7179 0911

René Schmidt, kunstnerisk ledelse

rene@deepforestartland.dk

45+ 5189 5471

Søren Taaning, kunstnerisk ledelse

soren@deepforestartland.dk

+45 3025 8658

Aksel Kror, produktion og udvikling

info@deepforestartland.dk

Jørn Lindhardtsen, produktion og udvikling

info@deepforestartland.dk

Bestyrelsen

Finn Poulsen, Formand

Finn Poulsen har været en del af topledelsen i BESTSELLER koncernen siden 1985, og han har været selskabets koncerndirektør i 20 år. Finn Poulsen er medlem af BESTSELLERs øverste bestyrelse og ejer selskabet BESTSELLER Retail Europe A/S i partnerskab med Anders Holch Povlsen.

Fra 2008-2014 var Finn Poulsen medlem af DR’s bestyrelse. Fra 2006-2014 har han været Konservativ Folkepartis næstformand. I dag er Finn Poulsen bestyrelsesformand i Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum samt Deep Forest Art Land/Skovsnogen.

Johs. Poulsen, Næstformand

Johs Poulsen er mange-årigt medlem af byrådet i Herning Kommune, hvor han er formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Johs Poulsen er derudover formand for Kultursamarbejdet Midt- og Vestjylland. Fra 2005-2011 var Johs Poulsen medlem af Folketinget.

Anders Kold

Anders Kold er museumsinspektør og kurator på Kunstmuseet Louisiana, og gennem årene har han kurateret en række af museets store udstillinger. Anders Kold har et særligt fokus på samtidskunst og stod bag udstillingsserien Louisiana Contemporary med kunstnere som Ai Weiwei og Pipilotti Rist.

John Kørner

John Kørner er billedkunstner og tilknyttet Galleri Bo Bjerggaard i København og Victor Miro Gallery i London. John Kørner er desuden repræsenteret på en lang række museer herunder Statens Museum for Kunst, Tate Gallery og The Saatchi Gallery i London. John Kørner har derudover bidraget med en lang række offentlige udsmykninger, herunder Frederik 8.s Palæ på Amalienborg.

Anne Marie Mau

Anne Marie Mau er arkitekt og næstformand i Dansk Wilton. Anne Marie Mau har gennem en årrække været drivkræft i en lang række lokale projekter, senest arbejdet med at omdanne Herning Højskole til et sted, der kan komme mange til gode og kan forenes med bygningens ånd og store arkitektoniske værdier.

Hanne Torp Brodersen

Hanne Torp Brodersen er medlem af bestyrelsen i Deep Forest Art Land.

Søren Green

Søren Green er gårdejer og tidligere gruppeformand for Venstre i Herning Byråd. Søren Green er gennem en mange-årig indsat dybt forankret i det lokale kultur- og foreningsliv. Søren Green sad i Herning Byråd for Venstre i perioden 2006-2017.

René Schmidt

René Schmidt er billedkunstner og co-founder af Deep Forest Art Land – Skovsnogen. René Schmidt har en lang række skulpturer og installationer i det offentlige rum bag sig, herunder den kommende Metrolinje.