Om

Deep Forest Art Land = Familien + Skoven + Samtidskunsten

Familien

I Deep Forest Art Land kombinerer vi flere af de ting, som familien i dag efterspørger. Vi er en vandretur, et socialt mødested, en ny oplevelse, en mulighed for at koble af mentalt – og vi er det for hele familien

Samtidigt introducerer kunsten et nyt element, der skaber helt unikke samtaler – uden facit og uden krav. Kombinationen af samtidskunst og natur ophæver nemlig grænsen mellem barn og voksen. Her kan vi alle komme med vores eget unikke perspektiv, vi er alle lige kloge, og vi er alle godt forberedt. 

Og når vi træder ud af skoven, er det med nye erfaringer og nye samtaleemner i vores fælles bagage. Det giver et frisk pust fra hverdagen, hvor vi bliver samlet som familie.

Skoven

I Deep Forest Art Land findes en helt særlig og varieret natur – fra den mystiske, mørke nåleskov til de lysegrønne bøgetræer, fra bakkeøens istidslandskab til engen med sin blomstrende diversitet og rislende å. 

Her kan de besøgende både opleve et kultiveret landskab og vild natur. Her får det skønne lov til at sameksistere med det grimme, væltede træer bliver liggende, hvor de falder, og biodiversiteten i al sin mangfoldighed får plads til at trives.

månen

Samtidskunsten

I Deep Forest Art Land præsenteres kunsten i naturen. Her får kunstnerne mulighed for at skabe deres værker på stedet, til stedet – og det bidrager med noget helt nyt til det danske kunstmiljø.

Det er et rum, der kan minde om de skulpturparker, du kan opleve i andre lande. Her står værkerne dog ikke i et velfriseret haveanlæg, men frit i den vilde natur. De forstås ikke på baggrund af snørklede forklaringer eller lange udredelser, men i et samspil mellem naturen og vores egne erfaringer, oplevelser og personlige referencer.

Kunstnerne inviteres til at tage deres vante praksis ud i uvante omgivelser, og de besøgende får muligheden for at opleve kunsten under opbygning. De inddrages i processen, og kunstneren bliver derfor også nødt til at forholde sig til dem. Stedet, naturen og menneskene får en afgørende rolle i den kunstneriske proces. Værket er derfor ikke bare stedsbestemt. Det bliver også situations-, natur- og menneskebestemt.

Cabin in the Woods af Anna Bak

Giant Beetle af Rene Schmidt

Historien bag Deep Forest Art Land

Deep Forest Art Land blev startet i 2010 af billedkunstnerne René Schmidt og Søren Taaning under navnet Skovsnogen.

Stedet havde sin begyndelse som et udviklingsprojekt under Friluftsrådet, Lokale og Anlægsfonden m.fl. og konceptet ”Naturrum”. Projektet handlede bl.a. om at skabe nye naturbrugere fra samfundsgrupper, der normalt ikke søger ud i naturen.

Det viste sig hurtigt at have et stort potentiale, ikke mindst i forhold til antallet af brugere, og vi har i dag over 70.000 årligt besøgende.

Deep Forest Art Land er startet fra borgerniveau og som et privat-offentligt partnerskab.

Vi blev fra starten forankret i lokalområdet gennem et partnerskab omkring driften. Partnerskabet består af det lokale erhvervsliv, foreningerne og ikke mindst frivillige kræfter i Karstoft og Skarrild. Borgerforeningerne stiller blandt andet med arbejdskraft i forbindelse med aktiviteter. Omvendt bruger de lokale samfund Deep Forest Art Land til at promovere deres byer på både byskiltet og internettet.

I 2016 blev Deep Forest Art Land en selvejende institution og kulturinstitution under Herning Kommune. Bikuben Fonden bevilgede samme år midler til et fire-årigt udviklingsprojekt, som kunne videreudvikle arbejdet med unge kunstneriske talenter samt at udvikle det sociale potentiale.