Om

Visionen bag Deep Forest Art Land

Deep Forest Art Land er sat i verden for at give alle adgang til at frigøre deres eget kreative potentiale i mødet med kunsten og den midt- og vestjyske natur.

Deep Forest Art Land arbejder ud fra idéen om, at et samspil mellem kunst og natur kan frigøre vores kreative potentiale og gøre os mere åbne og modtagelige, og dermed i stand til at kaste os ud i nye udfordringer.

I Deep Forest Art Land lærer du noget om dig sig selv i mødet med kunsten og naturen.

Cabin in the Woods af Anna Bak

Giant Beetle af Rene Schmidt

Historien bag Deep Forest Art Land

Deep Forest Art Land blev startet i 2010 af billedkunstnerne René Schmidt og Søren Taaning under navnet Skovsnogen.

Stedet havde sin begyndelse som et udviklingsprojekt under Friluftsrådet, Lokale og Anlægsfonden m.fl. og konceptet ”Naturrum”. Projektet handlede bl.a. om at skabe nye naturbrugere fra samfundsgrupper, der normalt ikke søger ud i naturen.

Det viste sig hurtigt at have et stort potentiale, ikke mindst i forhold til antallet af brugere, og vi har i dag over 70.000 årligt besøgende.

Deep Forest Art Land er startet fra borgerniveau og som et privat-offentligt partnerskab.

Vi blev fra starten forankret i lokalområdet gennem et partnerskab omkring driften. Partnerskabet består af det lokale erhvervsliv, foreningerne og ikke mindst frivillige kræfter i Karstoft og Skarrild. Borgerforeningerne stiller blandt andet med arbejdskraft i forbindelse med aktiviteter. Omvendt bruger de lokale samfund Deep Forest Art Land til at promovere deres byer på både byskiltet og internettet.

I 2016 blev Deep Forest Art Land en selvejende institution og kulturinstitution under Herning Kommune. Bikuben Fonden bevilgede samme år midler til et fire-årigt udviklingsprojekt, som kunne videreudvikle arbejdet med unge kunstneriske talenter samt at udvikle det sociale potentiale.