Kunsten

Et tidssvarende kunstrum der udfolder sig under åben himmel

Deep Forest Art Land producerer og formidler samtidskunst der i sit udgangspunkt kan synes vanskelig at afkode, men med kombinationen af et højt kunstnerisk niveau og kunstnere der forstår den særlig kontekst som skoven og stedet tilbyder, er der skabt en ny type dialog og fællesskab mellem kunsten og det bredt sammensatte publikum. I Deep Forest Art Land møder man seriøs samtidskunst på en ny og uventet måde.

En anden type kunst og et andet møde med kunsten

Det anderledes møde med publikum samt stedets særlige rammer og produktionsvilkår giver også mulighed for at skabe en anden kunst.

I de fleste kunstrum skal kunstneren forholde sig til de hvide vægge, men i Deep Forest Art Land udgøres kunstrummet af den åbne himmel og naturen. Det betyder også, at kunstnerne kan forholde sig til forfald og værkets nedbrydning under åben himmel, samt hvordan værket præsenterer sig under de skiftende årstider.

Publikum har desuden mulighed komme helt tæt på, røre ved og interagere med værkerne. Værkerne opbygges på stedet, og det kan strække sig over lange perioder, hvilket også giver de besøgende mulighed for at følge processen og kunstneren mulighed for at indbygge en dialog med sit publikum. Vi tror på, at det har en værdi i sig selv at få indblik i den kunstneriske proces – hvad enten man iagttager den kunstneriske proces med opbygning af værker eller direkte skaber sammen med kunstneren. Det engagerer publikum at kunne give sig i kast med uvante ting; at opleve sig selv og sin krop på nye måder i nye sociale og materielle sammenhænge.

Vi arbejder derudover aktivt på at inddrage nye brugergrupper i produktionsprocessen som f.eks. udsatte unge og indsatte i det lokale fængsel. Vi ønsker også yderligere at kunne styrke den lokale forankring gennem en udbygning af produktionssamarbejder, inddragelse af frivillige i stedets arbejde, samt kommercielle samarbejder med det lokale erhvervsliv.