Naturen

Vi styrker naturen som et refleksionsrum og forandrer den måde, vi tænker og møder den på

Jylland er kendt for sin kystturisme mod vest og bylivet i øst med store kunst- og kulturinstitutioner. Det efterlader dog det store hede- og å-landskab mellem Herning og Billund som et kulturelt set uopdyrket land. Deep Forest Art Land ser det som sin opgave at invitere ud i dette ukendte land. Vi formidler den særegne midt- og vestjyske natur.

Deep Forest Art Land har en unik sammensætning af ”naturstykker”, der alle er med til at frisætte oplevelser og sansning. Nogle steder afspejler naturen årtiers landbrugs- og skovdrift, andre steder har træer og buske fået lov til at gro vildt og uforstyrret. Området udfolder sig omkring en bakkeø og ådal formet af smeltevand fra istiden, hvilket resulterer i et særegent udseende og stor diversitet blandt plante- og dyreliv. Hertil kommer natur- og landskabsbilleder som løvskov, nåleskov, å-løb, krat, højmose, hede og eng. Fra toppen af Døvling Bakkeø er der desuden en sjælden mulighed for at komme op og kigge ud over det ellers flade vestjyske landskab.

Vi arbejder løbende med at tydeliggøre og udvikle de naturkvaliteter som allerede er til stede i området. Vi styrker naturen som et refleksionsrum og forandrer den måde vi tænker og møder den på. Senest har vi modtaget en donation fra 15. Juni Fonden til arbejdet med at øge og udvikle naturindholdet.