Fællesskab

Deep Forest Art Land er en eksperimenterende kulturinstitution med en stærk social profil. Stedet er et rum, hvor man kan mødes på kryds og tværs af baggrunde og interesser; hvor alle kan tænke og udfolde sig kreativt; hvor kultur og kunst skabes i et samspil mellem institutionerne, kunstnere og de mange forskellige brugergrupper.

Deep Forest Art Land har en stærk social profil med blandt andet sin egen skoletjeneste, der kommunikerer natursyn og samtidskunst til alle grupper af børn og unge. Det gør vi gennem kommunikation og aktiv læring, der ikke forudsætter specifikt forhåndskendskab, men møder børnene netop der hvor de er.

Denne tilgang ses i alle aspekter af Deep Forest Art Land. Vi henvender os til alle samfundslag, og det kræver ingen særlige forudsætninger at føle sig tilpas blandt værkerne i skoven. Landskabet og den omgivende natur åbner op for nye og anderledes møder med samtidskunsten – også for mennesker der ellers ikke færdes på kultur- og kunstinstitutioner.

Senest havde vi i sommeren 2019 et samarbejde med De grønne pigespejdere om en sommerlejr for 100 unge piger i alderen 13-20 år. Her kombinerede vi spejderliv, natur og samtidskunst. Her samarbejde 16 professionelle billedkunstnere med spejderne om kunstworkshops, der både skulle udfordre pigernes kreativitet og natursyn, men også skabe nye fællesskaber ved lade dem turde give sig i kast med uvante ting sammen med nogen de ikke kendte.

Deep Forest Art Land er et unikt mødested, hvor man kan samles over en bred vifte af aktiviteter, der spænder fra uformelle skovture til undervisning og skoletjeneste, fra foren­ings- og friluftsliv til udvikling og produktion af samtidskunst. Vi har ikke blot partnerskaber med kunstakademier, artists-in-residence programmer og kunst- og udstillingsinstitutioner, men også med den lokale borgerforening, orienteringsklubber og et stor netværk af frivillige kræfter. Vi er en åben platform, hvor andre aktører og de besøgende er med til at programmere indholdet.